WWF Norway gift cards and vouchers
kr
Holidays and Travel  >  WWF Norway

WWF Norway Gift Card

Redeem online.

The WWF Norway e-gift card can be paid for with credit and debit cards, and digital currencies, like bitcoin, bitcoin cash, ethereum, dogecoin, litecoin or ripple.

This gift card can be redeemed in Norway. You will not earn GO Points when you buy this gift card.


Verdens dyreliv halvert på 40år!

Verdens dyr dør i en rasende fart på grunn av klima-endringer, over-fiske, tap av leve-områder og tyv-jakt. WWFs Living Planet Report viser at bestandene av ville dyr krymper med to prosent iåret. Fra 1970-2020 vil to tredeler av verdens dyreliv ha forsvunnet dersom vi ikke snur utviklingen. Selv om det kan virke håp-løst, kan vi få til end-ringer om vi er mange nok som vil det samme!

WWF er en av verdens største miljøvernorganisasjoner og jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Hele verden er vår arbeidsplass — fra norske fjorder til afrikanske savanner. Det finnes ingen universalløsning, derfor er vi til stede både lokalt, nasjonalt og globalt i over 80 land. Vårt arbeid i Norge går ut påå beskytte og bevare truede arter og naturmangfoldet på land og i havet ogå bekjempe klimaendringene.

Du er en viktigårsak til at noen alltid er til stede for dyr og natur. Din hjelp nytter - kun sammen kan vi sørge for at ingen flere dyr dør ut!

Tusen takk for støtten.

VISIT WWF NORWAY

Redemption Instructions

This gift card expires in 12 months.

WWF-gavekort leveres på e-post og inneholder alle nødvendige instruksjoner om hvordan du løser dem inn i kassen. Det kunne ikke vært enklere.

Terms and Conditions

Vennligst se her for fullstendige WWFs vilkår og betingelser: https://shop.wwf.org.uk/pages/terms-and-conditions.

What is Gift Off?

Gift Off is the quick and easy way to buy digital gift cards in the UK, Europe, the US, Canada, Australia and beyond. With over 990 gift cards available to choose from, you’re guaranteed to find the perfect gift every time. What’s more, you can earn as you spend with GO Points so you make savings on future purchases.