Nintendo Switch Online Sweden gift cards and vouchers
Movies, Music & Gaming  >  Nintendo Switch Online Sweden

Nintendo Switch Online Sweden Gift Card

Redeem online.

The Nintendo Switch Online Sweden e-gift card can be paid for with credit and debit cards, and digital currencies, like bitcoin, bitcoin cash, ethereum, dogecoin, litecoin or ripple.

This gift card can be redeemed in Sweden. You will earn GO Points when you buy this gift card.


Endast kompatibel med Nintendo Switch. Koden kan endast användas i Nintendo eShop i Europa samt på platser med tillgång till Nintendo Switch Online-medlemskap. För att använda koden måste du ha tillgång till en trådlös internetanslutning, skapa eller länka ett Nintendo-konto och godkänna de kontorelaterade villkoren och sekretesspolicyerna. Nintendo-kontots integritetspolicy gäller.

VISIT NINTENDO SWITCH ONLINE SWEDEN

Redemption Instructions

This gift card does not expire.

Nintendo Switch Online eGift-kortet upphör inte att gälla.

Terms and Conditions

Giltighetsperioden börjar det datum du löser in koden eller adderas till en befintlig aktuell period. Om du inte har aktiverat automatisk förlängning för Nintendo Switch Online ännu, ändras inställningen för Nintendo Switch Online till automatisk förlängning när du löser in den här koden, och prenumerationen förlängs automatiskt för de påföljande perioder som motsvarar giltigheten för den här Nintendo Switch Online-koden till dess automatisk förlängning avaktiveras. Avgiften för automatisk förlängning anges under inlösningsprocessen. Du kan säga upp automatisk förlängning i inställningarna till ditt Nintendo-konto senast 48 timmar innan den aktuella perioden går ut. Automatisk förlängning och debitering äger rum tidigast 48 timmar innan den aktuella perioden går ut. Vid varje automatisk förlängning debiteras avgiften för automatisk förlängning från dina Nintendo eShop-medel. Om du inte har tillräckligt med Nintendo eShop-medel debiteras avgiften för automatisk förlängning på ditt kreditkort eller det PayPal-konto som registrerats för ditt Nintendo-konto och angetts som betalsätt för automatisk förlängning när den automatiska förlängningen sker. Observera att du inte kan ändra inställningarna för land/region i ditt Nintendo-konto om du aktiverar automatisk förlängning. Nintendo eShop-värde: Avgiften för 3 eller 12 månaders Nintendo Switch Online-medlemskap i Nintendo eShop. Priset i handeln kan variera. Behåll bekräftelse för framtida referens. Utfärdat av Nintendo of Europe GmbH.

What is Gift Off?

Gift Off is the quick and easy way to buy digital gift cards in the UK, Europe, the US, Canada, Australia and beyond. With over 1210 gift cards available to choose from, you’re guaranteed to find the perfect gift every time. What’s more, you can earn as you spend with GO Points so you make savings on future purchases.