Gift Cards  >  Brandmännens Cancerfond Sweden

Brandmännens Cancerfond Sweden Gift Card

Redeem online.

This gift card can be redeemed in You will earn GO Points when you buy this gift card.


Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska. Vill du läsa mer om Insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond, så följ denna länk: http://ibcf.se/ Skänk pengar genom att köpa detta presentkort.

Redemption Instructions

Terms and Conditions

What is Gift Off?

Gift Off is the quick and easy way to buy digital gift cards in the UK and Europe. With over 670 gift cards available to choose from, you’re guaranteed to find the perfect gift every time. What’s more, you can earn as you spend with GO Points so you make savings on future purchases.